Isfack


Det stora isfacket med lock är lätt att fylla p.g.a den praktiska påfyllningsöppningen. Då locket är tätt förslutet är isfacket lätt att flytta efter påfyllning, utan spill.

  • Alla modeller med en 4-stjärnig frys: modellnummer 7420 322


Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!