NoFrost-/SmartFrost frysskåp

Med DuraFreeze förvaras dina matvaror vid –28°C. Den moderna kompressorn ger en jämn temperatur. Frysvarorna kan hålla sig dubbelt så länge som vid traditionell förvaring vid –18°C. Du kommer att uppleva att dina frysvaror inte bildar iskristaller, förlorar vikt, smak, färg eller vitaminer och mineraler.

DuraFreeze

NoFrost teknologin från Liebherr ser till att dina matvaror bevarar fräschheten länge. Matvarorna fryses med iskall recirkulerad luft och den luftfuktighet som uppstår leds ut ur skåpet. Resultat: Skåpet hålls fritt från frost och is, det bildas inga kristaller på
matvarorna och Du behöver aldrig mer avfrosta frysen.

Om man önskar att använda endast en del av frysskåpet, så kan man köpa en isoleringsskiva hos närmaste återförsäljare. Skivan gör det möjligt att använda helt ned till endast två lådor.
Resten isoleras så att man sparar energi. Energiförbrukningen reduceras med upp till 50%.

NoFrost

Fryslådorna är utrustade med ett unikt teleskopsystem som gör att man lätt kan dra ut lådorna. Lådorna dras ut på teleskopbeslag och flyttas lätt med de integrerade handtagen. Teleskopsystemet
gör det lätt och snabbt att få överblick över innehållet i fryslådorna.
Alla hyllorna är gjorda av krossäkert glas och kan tas ut.

Fryseskuffer

Frukt, bär, örter och champignoner fryses lätt och smart på frysbrickan. Detta hindrar att matvarorna fryser ihop och de bibehåller deras form. Det gör det samtidigt mycket lätt att ta ut
den mängd som Du ska använda. Fryselement och isbehållare kan också lätt förvaras på frysbrickan.

Den automatiska SuperFrost-funktionen reducerar snabbt temperaturen i frysskåpet och ser till att dina matvaror snabbt fryses ända in till kärnan. På detta sätt bevaras viktiga vitaminer och mineraler. Funktionen kopplas automatiskt tillbaka till
–18°C när matvarorna är frysta, då sparar man också ström.

Frysebakke

Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!