StopFrost frysboxar

StopFrost
Denna innovativa funktion ger två stora fördelar: StopFrost-Systemet reducerar isbildningen på insidan av frysboxen med upp till 70 % därför behöver man inte så ofta avfrosta frysboxen. Det bildas inget vakuum när frysboxen öppnas/stängs och frysboxen kan därför öppnas utan besvär direkt efter man har stängt den.

Bra placering av kondensator
Kondensatorn är placerad i isoleringen längs yttersidan av frysboxen, Detta gör frysboxen ljudlös och fri från vibrationer. Det bildas inget
kondensvatten på yttersidan och den släta ytan gör rengöringen lättare.

Info-system
Info-systemet är placerat på insidan av luckan och ger en tydlig information kring hållbarheten på maten i frysboxen.

Vid eventuellt strömavbrott säkrar kylelementen att temperaturen i frysboxen bevaras i upp till 74 timmar. Kylelementen ger en extra köldreserv och mer säkerhet för frysvarorna. Frysfacket är avtagbart och kan användas som vattenuppsamlare vid avfrostning.


Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!