Historia

Historian om Witt börjar 1993. Firman har fått sitt namn efter "Mannen bakom verket" och började i ett extra rum i hemmet. Det hela började med import av vitvaror. Försäljningen och distributionen föregick via vitvaru- och köksbutikerna i Danmark.

Witt har sedan utvidgats med diverse agenturer från hela världen. På 21 år har Witt expanderat och distribuerar idag produkter från 14 olika producenter. Produkterna säljs fortfarande till de största vitvaru- och köksbutikerna - idag till hela Norden.

Att ha fingret på pulsen är vår målsättning och Witt är ett innovativt företag som ständigt är i utveckling. Det senaste steget är en avdelning i Sverige, där vi nu erbjuder dig som konsument ett antal intressanta produkter - som Fisher&Paykel, Witt Serien, Liebherr, iRobot och Små-el etc.

Witt A/S i Danmark finns i Jylland - nära Herning. Witt har idag 93 engagerade medarbetare, som varje dag strävar efter att ge kunderna en bra service.

Witt upplever stor framgång på den svenska marknaden med många fantastiska och innovativa produkter. Intresset för Liebherr, Fisher&Paykel och Witts hällar ökar hela tiden.

Witt Sverige har 3 säljare i Sverige. Witt Sverige har telefon no.: 08-52508480 och Mikael Kastås, som är svensk, arbetar på det danska huvudkontoret.


Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!