Affärsidé

Witt A/S säljer och utvecklar unika, innovativa och efterfrågade vitvaror och små-el till kunder i hela Norden. Vi säljer produkter  till både det höga och låga prissegmentet och är branschledande inom utvecklingen av innovativa produkter med höga specifikationer. Vi utvecklar kontinuerligt nya designs och produkter som  möter  kundernas krav, behov och efterfrågan. 


Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!