EE-avfall og Miljø

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall.


Witt Norge NUF er tilknyttet det offentlig godkjente returselskapet Elretur AS og oppfyller dermed produsentansvaret for elektriske og elektroniske produkter i henhold til Avfallsforskriftens kapittel om kasserte elektriske og elektroniske produkter.


Witt Norge NUF er også tilknyttet det offentlig godkjente produsentansvarsselskapet Batterigjenvinning AS og oppfyller produsentansvaret for løse batterier i henhold til Avfallsforskriften kapittel om batterier.

For ytterligere opplysninger om hvor produktene bør leveres ved kassering gå til www.elretur.no.  

     

Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!