Witt hällar

De glaskeramiska hällarna representerar det bästa inom modern produkt-utveckling. Det är Finger-Touch hällar i särklass, utrustade med den nyaste teknologin och i den absolut bästa kvalitén.

Hällarna är utrustade med spännande och praktiska funktioner som ‘Keep Warm’-funktionen som håller temperaturen i kokkärlet på 45°C eller 70°C, och ‘Stop & Go’-funktionen som fungerar precis som pausknappen på CD- eller DVD-spelaren.

Om Du kortvarigt går ifrån hällen trycker Du på ‘Stop & Go’ och zonerna stängs av. När Du återkommer trycker Du igen på symbolen tillsammans med en kontrollknapp och alla zonerna aktiveras igen med de samma inställningarna som innan de avstängdes.Lättare kan det inte bli.

Designen är enkel, tidlös och utvecklad till att kunna passa in i varje kök utan att ständigt dra till sig uppmärksamheten. Betjäningspanelen är överskådlig, användarvänlig och samtidigt enkel och stilren. Betjäningen är helintegrerad i glasytan och hällarna är därigenom mycket rengöringsvänliga.

Flera av hällarna är tillgängliga med traditionella glaskanter beräknade till planlimning i nivå med bänkskivan och med eleganta fasettslipade kanter beräknade till traditionell montering ovanpå bänkskivan.
Urvalet av hällar fulländas med Domino-moduler med respektive Wok och Teppan-yaki stekplatta, som också använder den senaste induktionsteknologin. Med dessa moduler kan Du bygga ut din köksö till att även klara det asiatiska köket.

Full induktion
Full Induktion tillgodoser den moderna användarens behov för fler och större kokzoner. T.ex. är WIF70-5 utrustad med 4 x 21 cm kokzoner. Oavsett vilken kokkärlstorlek mellan 13,5 cm och 21cm Du önskar att använda kommer Du alltid att hitta en zon som passar, eftersom zonerna automatiskt anpassar sig till kokkärlets storlek.

Revolutionerande svart glas
Hittills har glaset på glaskeramiska hällar varit genomskinligt när ljuset från fläktkåpans halogenlampor lyser ned från bestämda vinklar. Detta resulterade i att man genom glaset kunde se zoner, kablar och teknikbox som kunde vara till irritation för användaren. De nya hällarna från Witt har fått en lackering på undersidan som gör att glaset framstår som ogenomskinligt svart och som säkrar ett ännu mer exklusivt utseende. Du behöver inte längre bekymra dig om helhetsintrycket när hällen kommer under fläktkåpans ljus – tekniken är fullständigt gömd.

Fasettkant
Den stilfulla 33mm fasettslipade framkanten suppleras nu med eleganta 5mm fasetter på sidorna som ger glaset ett vackert ”avslutad” utseende.
Alla WIF och WHF-hällarna är utrustade med fasettslipade kanter.
Alla WIP och WHP-modellerna är utrustade med traditionell glaskant utan fasett.

Sliderkontroll + Light Guide
Nu levereras en del av hällarna med en unik slider-kontroll varifrån värmeläget och timern inställs. Funktionen är mycket användarvänlig – välj zon och dra ett finger över slider-fältet till det värmeläget Du önskar. Hällarna är dessutom utrustade med Direct Access som betyder att Du med ett tryck direkt på slider-fälten kan välja värmeläge. Timern inställs snabbt och lätt med slider-fältet. Välj zon, “skjut” dig fram eller använd Direct Access till inställning av tiden och bekräfta - timern börjar. Nyhet: betjäningspanelen är nu också utrustad med Light Guide, ett kilformat LED-ljusfält som tydligt visar värmeinställningen.

Keep Warm - 45°C + 70°C
Med denna funktion har Du möjlighet att förtsätta tillaga / hålla temperaturen på 45ºC eller 70ºC. Funktionen kan användas separat på alla zonerna. Genom ett tryck på Keep Warm inställs zonen på 45°C. Denna temperatur är perfekt till t.ex. smältning av choklad.
Genom två tryck på Keep Warm inställs zonen på 70°C och temperaturen hålls på 70°C. Om Du måste gå ifrån hällen men Du önskar inte att stänga av zonen, när det är precis innan matdags. Om Du andra sidan endast önskar att det inte ska koka över, kan Du använda Keep Warm-funktionen. Den intelligenta elektroniken beräknar när temperaturen har nått 70ºC i kokkärlet och håller temperaturen där. Genom att aktivera funktionen hålls kokkärlet nära kokpunkten som gör matlagningen lättare när användaren återkommer – dessutom undgår man att det kokar över.

Stop & Go
Med denna funktion kan Du pausa alla zonerna och återstarta med samma inställningar. Föreställ dig att Du använder alla zonerna och det uppstår en situation där Du måste stänga av hällen en kort tid. Med Stop & Go-funktionen kan Du med ett tryck på Stop & Go-symbolen pausa alla zonerna. Når Du är klar till fortsatt tillagning trycker Du igen på Stop & Go-symbolen samt pil upp eller ned för en av kokzonerna och hällen startar med samma inställningar. För hällar med slider-kontroll aktiveras Stop & Go-funktionen genom ett tryck på Stop & Go-symbolen och på displayen för en zon. På traditionella hällar måste Du i denna situation stänga av hällen och när Du återkommer och önskar att fortsätta tillaga maten, så måste Du börja från början igen och ställa in zonerna på det önskade värmeläget.

Äggur / timerfunktion
Genom timerfunktionen inställs kokzonerna automatiskt till att stänga av efter 1-99 minuter. Timerfunktionen kan användas på alla 4/5 zoner samtidigt.

Marknadens mest tystgående
Den inbyggda fläkten aktiveras automatiskt efter behov. Den aktiveras inte ENDAST när en zon sätts på. Fläkten har 2 hastigheter.

Boosterfunktion
Induktionshällarna är utrustade med boosterfunktion på alla zoner som säkrar en snabb uppkokning. Boosterfunktionen kan användas i förbindelse med alla 4 eller 5 kokzoner. 1850W-zonen ökas till 3000W, 2300W-zonen ökas till 3700W och 2600W-zonen ökas till 3700W genom ett tryck på symbolen. Efter tio minuter går kokzonen automatiskt tillbaka till det normala värmeläget 9. Som en extra säkerhetsfunktion stängs boostereffekten automatiskt av om kokkärlet överupphettas.

Dubbel booster
Induktionsmodellerna WIF64-5 / WIP64-5, WIF70-5 / WIP70-5 och WIF80-5 / WIP80-5 är dessutom utrustade med en dubbel booster. Med första tryck på boosterknappen höjas effekten från 1850W / 2300W / 2600W till 2300W / 2900W / 3200W och en »P« visas i displayen. Med två tryck på boosterknappen höjas effekten till hela 3000W / 3700W och »P« samt lodrätta streck blinkar i displayen.

Bro-funktion
Nyhet: Några modeller är nu utrustade med en funktion som sammankopplar eller bygger bro mellan kokzonerna. På så sätt styrs både zonerna samtidigt med bara ett tryck på panelen. Denna funktion är speciell bra för fiskgrytor.

Säkerhetsstopp
Hällarna är utrustade med säkerhetsstopp i hela 11 situationer:

 1. Om ett kokkärl kokar torrt och blir för varmt.
 2. Om hällen är kopplad på mycket länge på samma inställning.
 3. Om det registreras överkok och panelen översvämmas.
 4. Om hällen kopplas på men inget värmeläge väljs.
 5. Om hällen kopplas på men intet kokkärl registreras.
 6. Om kokkärlet avlägsnas. (Endast induktion).
 7. Om man använder icke-magnetiskt kokkärl. (Endast induktion).
 8. Om kokzonerna överupphettar de elektriska kretslopp.
 9. Om det registreras magnetiserbara föremål mindre än kokkärl – t.ex. en slev. (Endast induktion).
 10. Om elanslutningen är fel (400V i stället för 230V - endast induktion).
 11. Om spänningen är för låg (Endast induktion).

Du använder en äldre browser. Med IE eller Firefox kommer Du att få en perfekt visning. Uppgradera nu!