Fra marts 2021 introduceres en ny energiskala for opvaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, frysere, køleskabe og vinkøleskabe, som skal hjælpe forbrugerne med at træffe det rigtige valg.

22. februar 2021

Ny energimärkning 2021

I mars 2021 introducerades en ny energiskala för diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, frysar, kylskåp och vinskåp, som ska hjälpa konsumenter med att göra rätt val.

 

En energimärkning visar hur mycket ström en produkt använder per år samt informerar om kapacitet(storlek) och ljudnivå. Teknikutvecklingen har de senaste åren medfört fler och fler produkter med energimärkning A+ eller bättre. Därför uppfyller den nuvarande märkningen inte längre sitt ursprungliga syfte, nämligen att hjälpa konsumenten att välja rätt produkt med lägsta strömförbrukningen. Därför finns det nu användning av en ny energimärkning.

En ny energimärkning

Fr.o.m 1 mars 2021 ska dessa vitvaror ha den nya energimärkningen när de säljs i butiker, online etc. Plusklasserna (t.ex. A+++) kommer att avskaffas och energiklasserna skalas från A till G, så att det blir enklare att jämföra produkter. Förändringen bör bidra till att ytterligare minska energiförbrukningen i Europa och därmed skydda miljön. Det kommer finnas en QR-kod som länkar till en EU-databas (EPREL) med ytterligare information om produkterna.

De första vitvarorna som får den nya märkningen är tvättmaskiner, tvättmaskin/torktumlare, diskmaskiner, kyl- och frysskåp samt vinskåp. 

Observera, två etiketter under övergångsperioden

Under övergångsperioden ska alla produkter levereras med både den gamla och den nya energimärkningen. När man gör om skalan för energieffektivitet(A till G) på den nya energimärkningen, ser det först ut som att produktens energieffektivitet försämrats, vilket inte är fallet. Med de nya strängare gränserna för klasser av energieffektivitet, så klassifieras produkten i en ny klass.

Ytterligare information

Läs mer om energimärkningen på APPLIA's hemsida, som är föreningen för tillverkare och importörer av vitvaror och små elektriska hushållsapparater i Danmark: www.theenergylabel.eu/dk

Kylskåp och frysskåp

Energimärkningen för kyl- och frysskåp visar den årliga energiförbrukningen angivet i kWh. Kylskåp och frysar energiklassificeras från A till F. Etiketten visar också apparatens kacaitet, som är angivet i liter. Ljudnivå visas både i decibel och på en skala från A till D. Något som är nytt är att man tar skåpets typ, arbetsprincip, rumstemperatur och storlek på lagringsutrymme i beaktning.

 1. QR-kod för ytterligare information
 2. Klassificeringen av kylskåp / frysar i energieffektivitetsklass A till G
 3. Energiförbrukning i kWh/år
 4. Totalvolym för alla frysfack
 5. Totalvolym för alla kylskåpsfack
 6. Införande av ljudnivåklasser A-D för att göra ljudnivån i dB(a) mer transparent

Vinskåp

Energimärkningen för vinskåp visar den årliga förbrukningen angiven i kWh och energiklassifieras från A till G. Märkningen visar också apparatens kapacitet, angivet i antal vinflaskor. Ljudnivån visas våde i decibel och på en skala från A till D.

 1. QR-kod för ytterligare produktinformation
 2. Klassificeringen av vinkåp i energieffektivitetsklass A till G
 3. Energiförbrukning i kWh/år
 4. Antalet standard-vinflaskor som kan förvaras
 5. Införande av ljudnivåklasser A-D för att göra ljudnivån i dB(a) mer transparent

Diskmaskiner

Energiförbrukningen för diskamaskiner är baserat på 100 st diskar i ECO-programmet. Som nyhet används också koppar, grytor och plasredskap i bedömningen av disk- och tork-förmågan. Klassificeringen visas i effektivitetsklass A till G. Även antal kuvert, vattenförbrukning per diskcykel, längden per diskcykel och ljudnivå(i ljudnivåklass A-D) anges.

 1. QR-kod för ytterligare produktinfomation i EU-databasen.
 2. Klassificeringen i energieffektivitetsklass A till G
 3. Energiförbrukning i kWh/100 diskar (på Eco-program).
 4. Ändringen av teststandard. Mätningen måste återspegla användningsbeteendet ännu bättre och använder därför koppar, grytor och plastredskap i t.ex. torkningsbedömningen.
 5. Informerad vattenförbrukning är per program och energiförbrukning per 100 diskcykler.
 6. Angivning av programtid för ECO-programmet.
 7. Introduktionen av ljudnivåklasser A-D.