BESV - Beautiful, Eco-friendly, Smarter, Vision.

För BESV är design först intelligent, när den aktivt ger användaren fördelar. Därför är BESVs produkter designade med de senaste och mest avancerade teknologierna för att förbättra användarupplevelsen.

Genom sin design försöker man inspirera, och därför utvecklar man vackert designade produkter, som kittlar människors fantasi.

Designfilosofin kan summeras i en översättningar av den kinesisk dikt:

Sprunget ur hjärtat.
Utvecklat i totalt lugn.
Uppnådde en harmonisk balans.


BESV grundades utifrån starka värderingar:

Beautiful - Drivs av att skapa produkter som fångar människor fantasi. Därför måste produkerna vara lika vackra som funktionella.

Eco-friendly - BESV har valt att utveckla produkter, tillverkade för att bidra till att förbättra miljön.

Smarter - Åttagit sig att använda den senaste tekniken för att göra produkter smartare, vilket gör dom intelligenta nog att reagera intuitivt på olika användares behov och de skiftande förhållanden de möter.

Vision - Dessa tre värderingar formar BESVs vision i allt man gör. Tillsammans skapar de namnet BESV och dessa värderingar styr utvecklingen av deras el-cyklar.

Witt A/S är officiell distributör av BESV i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Se BESV-sortimentet här